+32(0)61460076Landelijke Gite "Le Fournil" in de Zuidelijke Ardennen
te Ucimont-Bouillon-sur-Semois

Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

Deze site wordt uitgegeven door de SPRL Paysages et Saveurs, met een kapitaal van 18.600 euro, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Neufchâteau en met maatschappelijke zetel in de rue du Château-le-Duc, 23B in B-6833 Ucimont

Directeur van de publicatie: de heer Thierry de Lannois – Contact met hem opnemen kan op deze pagina.

De website wordt gehost door het bedrijf o2switch, 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand, Kapitaal van 100000 euro, Siret: 510 909 80700024.

De website https://bouillongites.eu (de Site) is het exclusieve eigendom van SPRL Paysages et Saveurs.

Het raadplegen van de Site is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving door de internetgebruikers van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de site persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. Indien de internetgebruiker de bepalingen van deze wettelijke mededeling niet naleeft, kan hij/zij civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

 1. INHOUD VAN DE WEBSITE

De site wordt beheerd door SPRL Paysages et Saveurs.

Het heeft twee toeristische accommodaties, “La Fermette” en “Le Fournil” genaamd, die worden gebruikt om gasten, voornamelijk vakantiegangers, te ontvangen voor korte verblijven.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

In het algemeen zijn de gegevens, programma’s, muziekfragmenten, teksten, informatie, logo’s, visuele identiteiten, beelden (al dan niet geanimeerd) en hun opmaak, video’s, die op de site staan, eigendom van SPRL Paysages et Saveurs en als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Alle internetgebruikers verbinden zich ertoe deze niet te gebruiken, behalve binnen het strikte kader dat door de Site wordt geboden.

 1. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De internetgebruiker kan worden verzocht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken door het beantwoorden van de op de Site aangeboden formulieren. Het invoeren van deze gegevens is noodzakelijk voor de SPRL Paysages et Saveurs om het verzoek van de internetgebruiker te verwerken.

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 3 december 2017 en van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, bekend als de “RGPD”, na te leven en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de toevertrouwde nominatieve informatie te bewaren.

Gegevensbeheerder

De SPRL Paysages et Saveurs verwerkt de persoonsgegevens van de internetgebruikers in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

Verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

SPRL Paysages et Saveurs verzamelt op de site persoonsgegevens van internetgebruikers die contact met haar hebben opgenomen, met name via het online contactformulier (of door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief). Deze gegevens zijn nodig om aan de verzoeken van internetgebruikers te voldoen. In het kader van haar dienstverlening verwerkt de SPRL Paysages et Saveurs alleen de volgende persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun contactaanvraag: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is de SPRL Paysages et Saveurs in staat te stellen te voldoen aan de verzoeken van de internetgebruikers.

SPRL Paysages et Saveurs houdt een schriftelijk register bij van de verwerking van persoonsgegevens op de Site.

Ontvangers van persoonsgegevens

De op de Site verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend door de beheerder van SPRL Paysages et Saveurs verwerkt.

Het overgrote deel van de persoonsgegevens wordt opgeslagen op hosting servers die zich in de Europese Unie bevinden.

Duur van de bewaring van persoonsgegevens

LA SPRL Paysages et Saveurs s’engage à conserver ces données personnelles, sauf obligation légale ou réglementaire contraire, pour une durée maximale de trois ans à compter du dernier contact avec l’internaute, qu’il soit à l’initiative de la SPRL Paysages et Saveurs ou de l’internaute (ex : envoi de la newsletter).

Beveiliging van persoonsgegevens

Na afloop van deze termijn of in geval van uitoefening van haar rechten door de internetgebruikers, verbindt de SPRL Paysages et Saveurs zich ertoe elke kopie van de persoonsgegevens van de internetgebruikers waarover zij beschikt, te vernietigen.

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe, in het kader van haar middelenverbintenis, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend veiligheidsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Het recht van internetgebruikers op hun persoonsgegevens

Internetgebruikers hebben de mogelijkheid hun recht van toegang, rectificatie, uitwissing, verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerd individueel besluit en het recht om hun toestemming in te trekken, met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verstrekken, uit te oefenen.

Om een van deze rechten uit te oefenen, dient u uw verzoek per e-mail naar het volgende adres te sturen: contact@paysagesetsaveurs.be

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek te antwoorden.

Indien internetgebruikers van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een inbreuk vormt op de vigerende wetgeving, kunnen zij een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Pressestraat 35, B-1000 Brussel.

Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

SPRL Paysages et Saveurs garandeert de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de personen die gemachtigd zijn om deze persoonsgegevens te verwerken, zich er eveneens toe verbinden om deze vertrouwelijkheidsverplichting na te leven.

 1. COOKIES

Het surfen op de Site kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.

De gegevens die door middel van deze cookies worden verkregen, zijn bedoeld om het latere surfen op de Site te vergemakkelijken en om verschillende metingen van het verkeer op de Site mogelijk te maken.

De gebruiker van de Site heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren door naar de opties van zijn browser te gaan zoals hieronder aangegeven:

 1. GOOGLE ANALYTICS

SPRL Paysages et Saveurs maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekers van deze website te volgen.

Cookies worden gebruikt door Google Analytics om deze gegevens te verzamelen.

Om aan de nieuwe verordening te voldoen, heeft Google een wijziging in de verwerking van gegevens opgenomen, die op de volgende pagina’s te vinden is:

SPRL Paysages et Saveurs verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens anoniem te behandelen en het “delen van gegevens” te deactiveren.

 1. COMMENTAAR

SPRL Paysages et Saveurs kan internetgebruikers aanmoedigen om opmerkingen op de site te plaatsen. Commentaren die geen verband houden met de inhoud van de Site zullen echter als spam worden beschouwd en bijgevolg worden verwijderd. Commentaar dat beledigend is of racistische, gewelddadige of seksuele connotaties heeft, zal ook worden verwijderd.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

SPRL Paysages et Saveurs wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich op de site kunnen voordoen en die tot een verlies van gegevens of een onbeschikbare toegang tot de op de site geproduceerde informatie kunnen leiden.  SPRL Paysages et Saveurs kan niet instaan voor de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie op de site noch voor de afwezigheid van wijziging door derden (inbraak, virus). De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de Site.

De op de Site gepresenteerde elementen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking van de internetgebruikers gesteld zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site schept geen solidariteit van verantwoordelijkheid tussen SPRL Paysages et Saveurs en de eigenaars van de andere sites, voor wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de internetgebruiker wordt doorverwezen. Alleen de verantwoordelijkheid van de genoemde sites kan worden aangesproken.

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE

COOKIES EN PERSOONSGEGEVENS 

De website die u bezoekt, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Cookies van derden kunnen worden geplaatst door sociale media en analytische partners.

Cookies worden gebruikt om uw surfervaring te verbeteren, om functies voor sociale media aan te bieden en om het verkeer te analyseren. Daarbij kan de website toegang krijgen tot informatie die reeds op uw elektronische communicatie-eindapparatuur is opgeslagen en deze opslaan. 

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor navigatie

Deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen onze website te bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te gebruiken. Deze cookies bevatten geen andere persoonsgegevens dan uw IP-adres, dat noodzakelijk is voor uw navigatie op het internet.

Ze laten u toe:

 • navigeren tussen verschillende secties binnen de website; u helpen terug te keren naar vorige pagina’s; formulieren invullen.
 • uw identiteit veilig te verifiëren alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie wanneer een persoonlijke account is aangemaakt.

Met de instellingen van uw browser kunt u deze cookies beheren, maar als u deze cookies weigert, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of niet goed werken.

Functionele cookies

Deze cookies zijn bedoeld om de werking van onze website te vergemakkelijken en te analyseren en om het gebruik ervan aangenamer en meer gepersonaliseerd te maken.

In het bijzonder staan zij toe :

 • de diensten te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (taal, valuta, plaats, navigatiegegevens, enz.).
 • te voorkomen dat u uw keuzes herhaalt bij elk bezoek aan de website.
 • in onlineformulieren verstrekte informatie te verzamelen.
 • om statistieken op te stellen (bv. aantal unieke bezoekers).
 • het gebruik van de website en de populariteit van de pagina’s te analyseren.

Cookies van derde partijen

Wanneer u onze website bezoekt, worden sociodemografische en profielgegevens verzameld en anoniem opgeslagen in een commerciële cookie.

Commerciële cookies worden door adverteerders geplaatst wanneer hun advertenties worden weergegeven. Deze externe adverteerders worden op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Ze laten u toe:

 • te voorkomen dat je steeds weer met dezelfde reclame wordt geconfronteerd.
 • meten van de doeltreffendheid van verschillende marketingacties, reclame.
 • de reclame op onze website te personaliseren.

Cookies worden op onze website geplaatst door derde partijen: bijvoorbeeld Google, Facebook, …

Ze laten u toe:

 • om de inhoud en de werking van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van Google Analytics
 • om advertenties te volgen (zie voorwaarden Google & Facebook)

Cookies beperken

Deze cookies kunnen technisch niet op de website worden gedeactiveerd. U kunt het gebruik van deze cookies echter voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Deze instelling hangt af van de browser die u gebruikt, maar is over het algemeen eenvoudig te doen: in principe kunt u ofwel een functie voor privé browsen activeren, ofwel alleen cookies verbieden of beperken, ofwel de acceptatie van cookies op verzoek activeren. Houd er rekening mee dat er mogelijk cookies op uw apparaat zijn opgeslagen voordat u uw browserinstellingen instelde: verwijder in dat geval uw browsegeschiedenis, opnieuw via uw browserinstellingen.

Verzamelen van persoonsgegevens (formulieren) : 

De gegevens worden uitsluitend verzameld voor het doel en gebruik van SPRL Paysages et Saveurs

De verzamelde informatie is bedoeld om te reageren op uw verzoeken en/of om uw e-mailadres te registreren voor toekomstige communicatie. Deze gegevens worden in onze databanken bewaard tot u ze herroept. In geval van herroeping zal het onmiddellijk worden verwijderd.

U hebt het recht van toegang, rectificatie, portabiliteit (elektronische kopie), verwijdering of beperking van de verwerking.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en u hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door het formulier onderaan deze pagina in te vullen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Voor het Groothertogdom Luxemburg : 

CNDP – Commission nationale pour la protection des données

Voor België :

CBPL -Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Voor Frankrijk :

CNIL – Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

VOOR EUROPA :

Informatieportaal

Het origineel van deze juridische informatie is in het Frans.


U kunt dit formulier gebruiken om de export of verwijdering van uw persoonlijke gegevens op deze site aan te vragen.

Selecteer je aanvraag: